/  5
راه اندازی كتابخانه بخش اطفال بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر ، کتابخانه بخش اطفال بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر راه اندازی شد . هدف از راه اندازی این کتابخانه که بیش از 1400 جلد کتاب دارد ، ایجاد فضای شاد برای کودکان و همراهان آنها عنوان شده است.

شبکه بهداشت و درمان ماهشهر

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0